Bogdan Nicule – o nouă rază de soare din Udeşti

8 iunie 2006

Aceast? nou? ?i  puternic? raz? de soare a poeziei
moldovene?ti s-a n?scut la 26 aprilie 1977
la Suceava , într-o familie
format? din doar patru persoane, în zilele noastre – p?rin?ii lui Gheorghe ?i
Viorica  Nicule, ?i un frate, Ionu?
Nicule.

Înc? de mic copil a iubit
sporturile ?i la ?apte ani a început s? practice înotul, dar nu a neglijat nici
?scoala, f?când opt clase la
Suceava ?i Liceul Militar „?tefan cel Mare”
la Câmpulung Moldovenesc.
În tainele muncii ?colare l-au ini?iat înv???torii ?i profesorii, mai ales
G?itan rodica la matematic? ?i C?pitan Dan la român?, materie care i-a ajutat
la transpunerea pe foi a gândurilor ?i a sentimentelor lui, înc? din anul 1996.

Via?a l-a purtat departe de cas?
?i îl men?ine departe, locuind
la
Cluj. S-a c?s?torit cu Cristina.

Ude?tiul l-a impresionat în atâta
m?sur? încât nu l-a uiat nici dup? ce s-a stabilit
la Cluj ?i a scris despre el în
cartea „Romanticii care au mai r?mas” ?i în „Monografia toponomastic? a satului
Ude?ti, jude?ul Suceava”, lucrarea lui de diplom? cu care ?i-a luat licen?a la
litere.

 

Au cules informa?iile elevii:
Munteanu Cosmin ?i Munteanu Diana (cl.a VI-a A)

                                Dragoman Adi ?i Marin Bianca (cl.a IV-a A)

 Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X